Teme i predmeti

Fotografija

Fotografija i grafički dizajn
Termovizija

Zvuk

Obrada audio signala
Studijska audiotehnika
Obrada signala u muzici

Video

Kamera i montaža
Video produkcija

3D modeliranje i animacija

Animacija I
Animacija II
Računarska grafika

Web dizajn

Internet i veb tehnologije
Kreiranje multimedijalnih sadržaja

Gaming

 

Televizija i radio

TV sistemi
Multimedijalni sistemi

Digitalna obrada signala - DSP

Digitalna obrada signala
Digitalna obrada slike

Računarske mreže

Računarske mreže i interfejsi
Bežične računarske mreže i uređaji

 

 

Elektronika | Multimedijalne tehnologije (EMT)

Predmeti po godinama i semestrima - osnovne akademske studije

 

1. godina
I semestar

 1. Matematika 1
 2. Osnovi elektrotehnike 1
 3. Fizika
 4. Uvod u računarstvo
 5. Laboratorijski praktikum - Fizika
 6. Laboratorijski praktikum - Uvod u računarstvo

II semestar

 1. Matematika 2
 2. Osnovi elektrotehnike 2
 3. Algoritmi i programiranje
 4. Elektronske komponente
 5. Laboratorijski praktikum - Algoritmi i programiranje
 6. Laboratorijski praktikum - Osnovi elektrotehnike
 7. Laboratorijski praktikum - Elektronske komponente

2. godina
III semestar

 1. Osnovi elektronike
 2. Telekomunikacije
 3. Signali i sistemi
 4. Osnove objektno-orijentisanog programiranja
 5. Matematika 3

IV semestar

 1. Digitalna elektronika
 2. Analogna elektronika
 3. Digitalna obrada signala
 4. Mikroprocesorski sistemi

Izborni predmeti, blok ELK1 (bira se jedan predmet)

  1. TV sistemi
  2. Arhitekture i algoritmi
  3. Projektovanje elektronskih kola

3. godina
V semestar

 1. Engleski jezik 1
 2. Računarske mreže i interfejsi
 3. RF elektronika
 4. Projektovanje elektronskih sistema
 5. Digitalna obrada slike

Izborni predmeti, blok MT1 (bira se jedan predmet)

  1. Električna i elektronska merenja
  2. Diskretna matematika
  3. Primenjena elektromagnetika
  4. Obrada audio signala
  5. Obnovljivi izvori energije

VI semestar

 1. Engleski jezik 2
 2. Osnovi energetske elektronike
 3. Multimedijalni sistemi
 4. Stručna praksa / timski projekat
 5. Video produkcija

Izborni predmetiblok MT2 (bira se jedan predmet)

  1. Animacija I
  2. Mikrokontroleri
  3. Tehnike konverzije
  4. Automatsko upravljanje
  5. Numerička matematika

4. godina
VII semestar

 1. Sistemi za rad u realnom vremenu
 2. Solarne komponente i sistemi
 3. Kamera i montaža

Izborni blok ELK2 (bira se jedan predmet)

  1. Poslovne komunikacije
  2. Inženjersko obrazovanje i održivi razvoj

Izborni blok MT3 (bira se jedan predmet)

  1. Fotografija i grafički dizajn
  2. Medicinska elektronika
  3. Internet i veb tehnologije
  4. Autoelektronika
  5. Kodovanje i kompresija signala
  6. Računarska grafika

VIII semestar

 1. Diplomski rad

Izborni predmeti, blok MT4 (biraju se četiri predmeta)

  1. Animacija II
  2. Studijska audiotehnika
  3. Senzori i pretvarači
  4. Obrada signala u muzici
  5. Termovizija
  6. Kreiranje multimedijalnih sadržaja
  7. Gejming
  8. Bežične računarske mreže i uređaji
  9. Mobilne telekomunikacije
  10. Komunikaciona kola i sistemi

 

Copyright © 2014 Department of Electronics. All Rights Reserved. Designed by Goran