Modul ELEKTRONIKA

Program modula Elektronika sačinjen je na osnovu dugogodišnjeg iskustva nastavnika i saradnika i studentima nudi sticanja znanja iz različitih oblasti elektronike. Veliki broj izbornih predmeta omogućava da svaki student izabere svoj stručni profil prema ličnim potrebama i afinitetima. Nastava se izvodi u devet savremenih laboratorija, a metodološki je postavljena tako da studenti uče kroz praktično rešavanje postavljenih zadataka.
Diplomirani studenti sa modula Elektronika potrebni su svim industrijskim granama i to kao vodeći inženjeri u razvoju i proizvodnji uređaja široke potrošnje, i kao inženjeri koji se bave održavanjem u svim ostalim granama. Pored toga, njihove usluge neophodne su u video i TV produkciji, zdravstvu, vojsci, trgovini, naučno-istraživačkim centrima, i svuda gde se proizvodnja bazira na primeni savremenih elektronskih uređaja.

U okviru modula Elektronika od petog semestra postoje tri podmodula:

Kola i sistemi (EKS)
Embeded sistemi (EES)
• Multimedijalne tehnologije (EMT)

KOLA I SISTEMI

Ovaj podmodul osposobljava studente za razvoj, projektovanje, modeliranje, konstrukciju, primenu, testiranje i dijagnostiku elektronskih kola i sistema, kao i njihovu integraciju u uređaje i složenije sisteme. Student na podmodulu Kola i sistemi treba da ovlada:
Praktičnim znanjem iz elektronike:

 • Primena mikrokontrolera
 • Razvoj virtuelnih mernih instrumenata
 • Testiranje, dijagnostika i verifikacija kola i sistema
 • Elektromedicina
 • Autoelektronika
 • Programiranje industrijskih kontrolera
 • Izvori za napajanje i obnovljivi izvori energije
 • Simulacija i optimizacija elektronskih kola i sistema
 • Jezici za opis harvera HDL (VHDL, VHDL-AMS)
 • Rad u Linux operativnom sistemu
 • Projektovanje analognih i digitalnih integrisanih kola
 • Projektovanje štampanih kola

Razvoj specifičnih elektronskih uređaja i sistema:

 • Audio / video uređaji
 • Mobilni uređaji
 • Znanja iz oblasti bezbednosnih sistema
 • Projektovanje za životnu sredinu
 • Primena veštačke inteligencije u inženjerstvu

EMBEDED SISTEMI

Studenti se bave projektovanjem hardvera i softvera embeded sistema, jer ovakvi sistemi zahtevaju integraciju elektronike, računarstva i komunikacija. Razvoj embeded sistema polazi od hardvera koji je zasnovan na mikroprocesoru i dodatnim resursima (memorija, ulazno/izlazni interfejsi itd.) do sistema na čipu. Studiranje na ovom podmodulu omogućava studentima da nauče kako da projektuju određeni embeded sistem i kako da razviju efikasan i pouzdan softver za ciljnu aplikaciju.
Znanja koje studenti stiču na ovom podmodulu odnose se na sledeće oblasti:

 • Računarske/mikroprocesorske arhitekture (od mikrokontrolera do multiprocesorskih sistema na čipu)
 • Embeded programiranje (asembler, C, Java)
 • Projektovanje digitalnog hardvera (VHDL, FPGA)
 • Interfejsna elektronika (senzori/pretvarači, A/D i D/A konvertori)

MULTIMEDIJALNE TEHNOLOGIJE

Program predstavlja kombinaciju inženjerskih i umetničkih sadržaja, što je novina na našem fakultetu i univerzitetima u Srbiji. Tokom studija studenti stiču znanja iz sledećih oblasti:

 • Obrada slike: fotografija, grafički dizajn, digitalna obrada slike, priprema za štampu
 • Obrada zvuka: snimanje i reprodukcija zvuka, digitalna obrada zvuka i postprodukcija
 • Web dizajn: html, css, php, Joomla
 • Video produkcija: snimanje kamerom, montaža, specijalni video efekti
 • 3D modeliranje i animacija: izrada 3D modela, tekstura, 3D skeniranje, specijalni efekti
 • Dizajn 2D i 3D video igara za različite platforme (Windows, Android, iOS, Xbox, Linux)
 • Televizija, radio, satelitska televizija i IPTV
 • Računarske mreže

Studenti već tokom studija počinju da kreiraju svoj profesionalni portfolio, koji uspešno mogu da ponude domaćim i stranim kompanijama.

Osnovne akademske studije

Nastava na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo organizovana je u 8 semestara (četiri školske godine). Program predviđa sticanje opštih inženjerskih znanja u okviru prve godine (dva semestra), a od trećeg semestra studenti mogu da biraju uže oblasti u okviru 6 modula. Na ovoj stranici je predstavljen modul Elektronika (ELK) sa podmodulom (od V semestra) – Multimedijalne tehnologije (EMT).
Struktura studijskog programa obezbeđuje ravnomerno opterećenje koje po semestru iznosi 30 ESPB. Da bi završio studijski program, student mora da ostvari najmanje 240 ESPB.

 

Master akademske studije

Nastava na studijskom programu ELEKTRONIKA I MIKROSISTEMI organizovana je u okviru 2 semestra (jedne školske godine). Uslov za upis na ovaj studijski program su završene osnovne akademske studije sa najmanje 240 ESPB. Student nakon završenog ovog studijskog programa stiče zvanje Master inženjer elektrotehnike i računarstva.
Da bi završio studijski program, student mora da ostvari najmanje 60 ESPB. Kroz naučno-stručne i stručno-aplikativne predmete student ostvaruje minimalno 40 ESPB, kroz studijsko-istraživački rad 2 ESPB, kroz stručnu praksu 3 ESPB, a izradom i odbranom master rada - polaganjem diplomskog ispita 15 ESPB.

 

Doktorske studije

Na Elektronskom fakultetu u Nišu organizuje se studijski program doktorskih akademskih studija pod nazivom Elektrotehnika i računarstvo. Akademski naziv koji se stiče je Doktor nauka – elektrotehnika i računarstvo. Doktorske studije traju 3 godine. Tokom tri godine studija kandidat se bavi studijskim istraživačkim radom u funkciji svoje doktorske disertacije, pri čemu je poslednja godina posvećena isključivo doktorskoj disertaciji.

Studijski program doktorskih studija odgovara opterećenju od 180 ESPB bodova. Od toga se 60 ESPB stiče polaganjem 6 ispita iz nastavnih predmeta, a 120 ESPB istraživačkim radom u vezi doktorske disertacije i samom izradom i odbranom disertacije. Studijski program sadrži izborne predmete, koji se biraju u zavisnosti od izbornog područja, odnosno uže naučne oblasti, koju je student odabrao. Fakultet nudi 10 izbornih područja, a ovde predstavljamo Elektroniku.

 

* ESPB - Evropski Sistem Prenosa Bodova

Copyright © 2014 Department of Electronics. All Rights Reserved. Designed by Goran